bilde_tekstam Publicēts 15.12.2017
Aicinājums piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2017. gadā!
Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2018. gada 1. februārim organizē iedzīvotāju aptauju, aicinot ikvienu Rēzeknes novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli par aizvadīto gadu un sniegt priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai turpmāk. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā.
 Lasīt vairāk
IMG_20171130_103402 Publicēts 15.12.2017
Kopā ar Velgu Krukovsku “Pielaiko profesiju!”
Gandrīz ikvienas meitenes sapnis ir būt par modeli, tērpu dizaineri vai uzšūt sev tādu tērpu, kāda nav nevienai citai. Iepazīt apģērbu dizainera un šuvējas profesiju, kā arī iejusties modeļu lomā kopā ar vietējo uzņēmēju –modes dizaineri bija iespēja Verēmu un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Nautrēnu un Maltas vidusskolas skolēniem.
 Lasīt vairāk
IMG_9527 Publicēts 15.12.2017
Pušā realizēts projekts „Ieaust Latviju sirdī”
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļai, tika atbalstīts Radošo darbu finansēšanas konkursam iesniegtais biedrības „Muosys MM” projekts „Ieaust Latviju sirdī”. Tā ietvaros interesentiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar aušanas amata procesu gan teorētiski, gan praktiski
 Lasīt vairāk
6732101 Publicēts 15.12.2017
Žanis Lācis izcīna absolūto uzvaru Starptautiskajā krievu valodas olimpiādē Maskavā
No 4. decembra līdz 9. decembrim Maskavā norisinājās XV Starptautiskā krievu valodas olimpiāde, kuru organizēja Maskavas Puškina krievu valodas institūts. Par tās absolūto uzvarētāju kļuva Maltas vidusskolas audzēknis Žanis Lācis. Viņš ieguva 1.pakāpes diplomu un sertifikātu, kas ļauj studēt Maskavas augstskolās filoloģiju. Tas ir augstākais sasniegums, ko izcīnījis Latvijas skolēns, kopš valsts tiek pārstāvēta šajā starptautiskajā olimpiādē.
 Lasīt vairāk
IMG_6319 (1077 x 807) Publicēts 15.12.2017
Rēzeknes novada jaunieši atzīst, ka dzīvot laukos ir interesanti
Dzīvot laukos ir interesanti, tā apgalvoja Rēzeknes novada Jaunstrūžānu pamatskolas 6. - 9. klašu skolēni. Informatīvais pasākums Jaunstrūžānu pamatskolā notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.
 Lasīt vairāk
20171213_102611 Publicēts 14.12.2017
Erudīcijas konkursā „Mini mīklu 2017” uzvaras laurus plūc Gaigalavas pamatskolas komanda
13. decembrī Rēzeknes novada 1. līdz 4. klašu mazie erudīti piedlījās erudīcijas konkursā „Mini mīklu 2017”. Konkursa septiņās kārtās bērni ne vien pārbaudīja savas zināšanas un asprātību mīklu minēšanā, tautasdziesmu pazīšanā, bet arī pēc zīmējumiem noteica Latvijā sastopamos putnus, atpazina latviešu multfilmas, kā arī atbildēja uz citu skolu sagatavotajām mīklām
 Lasīt vairāk
Capture Publicēts 14.12.2017
Labdarības pasākums Bērzgales pamatskolā
Bērzgales pamatskolas skolēni ar kaut ko neparastu un brīnumainu satikās pirmssvētku laikā, kad skaistajā 9. decembra vakarā skolā ieradās kupla jo kupla Rūķu saime no Rīgas ar milzīgiem dāvanu maisiem. Tik daudz rūķu savā dzīvē neviens no viņiem nebija redzējis
 Lasīt vairāk
afisha_2017 Publicēts 14.12.2017
Rēzeknes novada jauniešu centru labdarības akcija novada vientuļajiem senioriem
Rēzeknes novada skolēni, jaunieši, jauniešu centri un kopā visi novada iedzīvotāji aicināti pievienoties Ziemassvētku labdarības akcijā!
 Lasīt vairāk
afisa Publicēts 14.12.2017
22. decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā notiks Ziemassvētku tirdziņš
Lai palīdzētu sarūpēt visu nepieciešamo priecīgai svētku svinēšanai, 22. decembrī, sākot no plkst.10:00, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 95A) notiks Ziemassvētku tirdziņš „LOBS LOBAM”. Visi tirgoties gribētāji Ziemassvētku tirdziņam var pieteikties pie nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) vecākās konsultantes Dainas Butleres, zvanot 26543286 vai rakstot e-pastā learn@rezeknesnovads.lv līdz šī gada 20. decembrim pl.16:30.
 Lasīt vairāk
IMG_8687 (1068 x 712) Publicēts 13.12.2017
Ziemasvētku gaidīšanas laiks Strūžānos
Daudzi Jaunstrūžānu pamatskolas skolēni bija atnesuši mājās gatavotos Adventa vainadziņus uz skolu, kur tos pirmajā Adventa nedēļā kopīgā svētbrīdī iesvētīja draudzes prāvests Māris Laureckis. Prāvesta ciemošanās skolā pirmajā Adventa nedēļā jau kļuvusi par ļoti skaistu un labu tradīciju. Arī šogad kopā pulcējās viss skolas kolektīvs.
 Lasīt vairāk